Kies taal  Nederlands  

Nieuwsbrief
Bij Wolky nemen we uw privacy serieus. We streven ernaar om u alleen relevante e-mails te sturen met productnieuws, speciale aanbiedingen, wedstrijden en evenementen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt zich op elk moment afmelden met de link die onderaan elke mailing is ingevoegd, door uw account gegevens te wijzigen, of door op de onderstaande link te klikken ‘afmelden nieuwsbrief’. Wilt u zich toch weer aanmelden? Dat kan gewoon weer op deze pagina: http://www.wolky.nl/Nieuwsbrief

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:


aanmelden nieuwsbrief

 

bekijk onze nieuwsbrieven

 

afmelden nieuwsbrief

 PRIVACYVERKLARING


In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Wolky BV verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wolky BV, gevestigd en kantoorhoudend aan Voorveste 15 B/C, 3992 DC te Houten, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30082935 (hierna: ‘Wolky’).

1. Soorten persoonsgegevens
Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens op onze website www.wolky.nl (hierna: “website”), bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Dit zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a)    Algemeen klantencontact
De gegevens uit uw account worden gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten te leveren en te factureren. De door u verstrekte gegevens kunnen tevens door Wolky worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u gevraagde informatie.

b)    E-mail-marketing
Indien u daar mee akkoord bent gegaan dan gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten. In ieder elektronisch bericht dat u van Wolky ontvangt, is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

c)    Wet- en regelgeving
Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

3. Toestemming van betrokkene

Door het gebruik van onze website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Beveiligingsmaatregelen
Wolky respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

Wolky heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.  

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

5. Verwerkers
Wolky kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Wolky, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Wolky een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze privacyverklaring na te leven.
Wolky verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. Websites van derden
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van Wolky en niet op websites van derden waarvoor op de website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden u aan om de privacy voorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat u overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

7. Rechten van betrokkenen
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.  Hiervoor kunt u contact opnemen via: info@wolky.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Wolky zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden. Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.  

8. Vragen en klachten
Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Wolky gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan:
info@wolky.nl

Post kan worden gericht aan:

Wolky B.V.

Voorveste 15 B/C
3992 DC Houten

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.  

9. Wijzigingen privacyverklaring
Wolky kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


Houten, mei 2018